Strona główna » Porady » Finanse » Ubezpieczenie Verkehrsrechtschutz

Ubezpieczenie Verkehrsrechtschutz

Rechtschutz - czyli ochrona naszych praw i pokrycie kosztów adwokackich oraz procesowych. Bywa też skrótowo określane mianem „ubezpieczenia adwokackiego” chociaż nie oddaje to w pełni jego funkcji i zakresu działania.

Rechtschutz może składać się z czterech zasadniczo dowolnie kombinowanych filarów oferując nam wyżej wymienioną ochronę konkretnych sfer naszego życia. Jednym z nich jest Verkehrsrechtschutz, czyli zabezpieczenie i pomoc w sprawach związanych z ruchem i komunikacją. Ale nie tylko.

Kiedy ubezpieczenie Verkehrsrechtschutz może nam pomóc i w jakich sytuacjach?

Jeśli mamy kłopoty ze sprzedawcą po zakupie auta, ponieważ zostały zatajone istotne wady lub nasze auto trzeba zwrócić, względnie domagać się odszkodowania z powodu nadmiernej emisji spalin.

Lub też powstałe szkody na wypożyczonym na urlopie aucie nie należą do nas.

Kiedy otrzymamy niesłusznie mandat za przekroczenie prędkości lub przejazd na czerwonym świetle.

Jeżeli ubezpieczyciel w następstwie wypadku i szkody na aucie uchyla się od wypłaty odszkodowania lub zaniża jego umówioną kwotę.

Kiedy nie z naszej winy dochodzi do kolizji drogowej lecz jednak – z różnych przyczyn – zostaje ona nam przypisana.

W przypadku domagania się przez nas odszkodowania po potrąceniu przez auto, rowerzystę, osobę trzecią (…) lub jeśli to my jesteśmy sprawcą i potrzebujemy szybkiej i skutecznej reprezentacji prawnika przed sądem.

Gdy mamy konflikt z urzędem, ponieważ musimy oddać prawo jazdy lub dziennik przejazdów (Fahrtenbuch).

Ubezpieczenie Rechtschutz oferuje również opcję mediatora. Jest to możliwość pozasądowego rozwiązywania konfliktu i szybszego wypracowania kompromisu.

Powyższe sytuacje objęte są ochroną ubezpieczenia adwokackiego. A jakie nie są?

Nie jest objęta ubezpieczeniem zmiana adwokata prowadzącego naszą sprawę.

Również sprawy powstałe w tak zwanym okresie karencji (Wartezeit) lub przed nim są wykluczeniem. Gdzie okres karencji to czas, liczony od momentu zawarcia ubezpieczenia a wynosi on zwykle 3 miesiące.

Konflikty wynikające ze złego parkowania auta.

Jeśli użyczymy nasz pojazd osobie trzeciej (auto) i zostanie dokonane wykroczenie np. przejazd na czerwonym świetle lub ucieczka z miejsca zdarzenia.

W skrajnych przypadkach, w dwóch lub trzech następujących po sobie sprawach regulowanych ubezpieczeniem Rechtschutz ubezpieczyciel może odmówić świadczenia lub wypowiedzieć nam umowę.

Bartosz Drajling

Bartosz Drajling

Bartosz Drajling - doradca ubezpieczeniowy AFA AG (Allgemeine Finanzen und Assekuranz). Porównuje ubezpieczenia i dopasowuje klientom według ich potrzeb indywidualne rozwiązania.

Autor cyklu artykułów "Warto Wiedzieć" - "Kontakty", "Portal wBerlinie.de" oraz media społecznościowe - dotyczących problematyki prawa pracy oraz finansów. Wielokrotnie wyróżniany za dokonania i jakość swoich usług.

"Moim celem jest szukanie i dopasowywanie najlepszych produktów finansowych dla klienta oraz ciągłe i systematyczne poszerzanie swojej wiedzy w tym zakresie"